Prawo pracy i spory pracownicze

Dobry adwokat to prawnik z wieloletnim doświadczeniem, który specjalizuje się w prawie pracy. Wraz z zespołem specjalistów pomaga zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. W prowadzonej kancelarii prawa pracy zapewnia kompleksowe wsparcie dla Klientów mieszkających lub prowadzących działalność w Bielsku-Białej.

Prawnik z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców

Klientom doradza kompleksowo we wszelkich kwestiach związanych z nawiązaniem oraz zakończeniem stosunku pracy. Adwokaci od prawa pracy reprezentują klientów w sporach pracowniczych. Zapewniają również pracodawcom kompleksową pomoc w czasie kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy oraz doradztwo przy sporządzeniu protokołów powypadkowych. Poza bieżącym doradztwem kancelaria adwokacka specjalizująca się w prawie pracy zapewnia również sporządzanie wewnętrznych aktów prawa pracy:

 • regulaminów pracy,
 • regulaminów wynagradzania,
 • regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • regulaminów użytkowania samochodów służbowych.

Adwokat od prawa pracy pomoże firmom z Bielska-Białej działać zgodnie z prawem

Doświadczeni prawnicy i adwokaci z zakresu prawa pracy opracowują również procedury postępowania (np. procedura postępowania w razie wypadku przy pracy, procedura postępowania w razie stwierdzenia nietrzeźwości pracownika). Reprezentują także pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi. W zakres obsługi prawnej, którą świadczą adwokaci dla przedsiębiorców z siedzibą w Bielsku-Białej, wchodzi również doradztwo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące m.in. analizę wypełniania przez pracodawców obowiązków wynikających z przepisów BHP (czynniki szkodliwe w środowisku pracy, prowadzenie właściwych rejestrów, prace szczególnie niebezpieczne) oraz opracowywanie stosownych procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Adwokat – rzetelne wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy

Kancelaria prawa pracy, prowadzona przez doświadczonego adwokata, zapewnia rzetelną pomoc dla pracowników mieszkających w Bielsku-Białej. Prawnik od prawa pracy może reprezentować Klientów w Sądzie m.in. w sprawach o:

 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie,
 • zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dyskryminację.

Adwokat, wraz z zespołem ekspertów, prowadzi także sprawy z zakresu ubezpieczeń i świadczeń społecznych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej. Może również uczestniczyć w mediacjach. Zapewniamy konsultacje treści:

 • umów o pracę,
 • umów o odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone,
 • umów o zakazie konkurencji,
 • kontraktów menadżerskich,
 • wypowiedzeń.

Prawnik prawa pracy w Bielsko-Białej ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze różnego rodzaju spółek, firm i przedsiębiorstw, działa terminowo, a do każdego problemu podchodzi indywidualnie.